Marie Švehlová

 

Po odchodu z gymnázia absolvovala nástavbové studium v oboru rehabilitace. Úspešně složila atestace a dále si v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřuje kvalifikaci absolvováním kurzů a seminářů  se zaměřením na respirační fyzioterapii, rázovou vlnu, laserovou terapii, mobilizaci kloubů a páteře, senzomotoriku, kineziotaping, manuální lymfodrenáže a další.

U všech výkonů se opírá o svou mnoholetou praxi a získané zkušenosti.

Nejvíce se v Carpe Diem Marie věnuje rehabilitačním cvičení, dechové rehabilitaci, víceúčelovém využití rázové vlny (aplikace léčebná, ale i kosmetická) a manuální lymfodrenáži.