Vzdělávání

V Plzni od roku 2000,kvalitní lektoři, důraz na praxi, individuální přístup, max 8 studentů v kurzu.

 

Přihlášky na kurzy najdete zde:

Rekval.kurz_přihláška.doc (34,5 kB)   Kurz MASÉR

Příhláška na kurz.doc (173568)          Ostatní kurzy a semináře

 

Kurzovné prosím uhraďte převodem na č.ú.: 8145600257/ 0100 nebo poštovní poukázkou na naši adresu.

Variabilní Symbol datum narození, Konstantní Symbol  0308, do zprávy pro příjemce uveďte název kurzu.